Pretekli

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek 12.4.2019 v Uradnem listu RS št.…

PREBERITE VEČ
Občina Šalovci objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci v letu 2019
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za zbiranje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Šalovci
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa
PREBERITE VEČ
PRODAJA NEPREMIČNIN
PREBERITE VEČ
JAVNO NAROČILO: OBNOVA VAŠKEGA DOMA ČEPINCI
PREBERITE VEČ
Javno naročilo: Rekonstrukcija ceste Šalovci-Dolenci LC 120011
PREBERITE VEČ
JAVNO NAROČILO: OBNOVA VAŠKEGA DOMA ČEPINCI
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za leto 2019
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šalovci za leto 2019
PREBERITE VEČ
OBNOVA VAŠKEGA DOMA ČEPINCI
PREBERITE VEČ
JN – OBNOVA VAŠKEGA DOMA ČEPINCI
PREBERITE VEČ
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci v letu 2020
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za zbiranje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Šalovci
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šalovci za leto 2020
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci za leto 2020
PREBERITE VEČ
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem
PREBERITE VEČ
ZBIRANJE PONUDB – OBNOVA VAŠKEGA DOMA V DOMANJŠEVCIH S PARKIRIŠČEM
PREBERITE VEČ
ZBIRANJE PONUDB – UREDITEV ŠPORTNEGA CENTRA MARKOVCI
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za leto 2020
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šalovci za leto 2020
PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS: UREDITEV POKOPALIŠČA V MARKOVCIH
PREBERITE VEČ
KOMUNALNA UREDITEV EKONOMSKO POSLOVNE CONE ŠALOVCI

Na spodnjem linku je objavljena razpisna dokumentacija do javnega naročila ureditve Ekonomsko poslovne…

PREBERITE VEČ
KOMUNALNA UREDITEV EPC ŠALOVCI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska…

PREBERITE VEČ
PROSTO DELOVNO MESTO: KOMUNALNI DELAVEC II

Občina Šalovci objavlja prosto delovno mesto “Komunalni delavec II”. Več o razpisu je…

PREBERITE VEČ
PROSTO DELOVNO MESTO: KOMUNALNI DELAVEC III

Občina Šalovci objavlja prosto delovno mesto “Komunalni delavec III”. Več o razpisu je…

PREBERITE VEČ
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij

Na spodnji povezavi je javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih…

PREBERITE VEČ
Dela v Domanjševcih

Te dni se izvajajo gradbena dela ob glavni cesti skozi Domanjševce. Urejeni bodo…

PREBERITE VEČ
PODPIS GRADBENE POGODBE

V torek, 4. maja 2021, je bila v sejni sobi Občine Šalovci podpisana…

PREBERITE VEČ
Ureditev pokopališča v Markovcih

V začetku maja je bila dokončana večina del na ureditvi pokopališča v Markovcih.…

PREBERITE VEČ
Ureditev pokopališča v Šalovcih

Že pred nekaj tedni je bilo povsem preurejeno parkirišče pri pokopališču v Šalovcih,…

PREBERITE VEČ
Urejanje struge Dolenskega potoka v Dolencih

V začetku maja so bila izvedena dela na strugi Malega Dolenskega potoka, 600…

PREBERITE VEČ
Razpis: Razvoj podjetij in turističnih naložb

Javni razpis Podjetništvo in turizem Felhívás – Muravidéki vállalkozásfejlesztési és turisztikai beruházáso.._

PREBERITE VEČ
Razpis: Razvoj kmetijskih dejavnosti in predelave ter prodaje kmetijskih proizvodov

Javni razpis Kmetijstvo Felhívás – Muravidék Mezőgazdaság

PREBERITE VEČ
Razpis MGRT za podjetja, samostojne podjetnike in zadruge

https://www.gov.si/novice/2021-07-20-objavljen-je-razpis-za-podjetja-samostojne-podjetnike-in-zadruge/ https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021115.pdf

PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci v letu 2021

Sklep o začetku postopka Letni program turizma Javni razpis Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija…

PREBERITE VEČ
Javni razpis za zbiranje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Šalovci

Sklep o začetku postopka Letni program kulture Javni razpis Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija…

PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci za leto 2021

Sklep o začetku postopka Javni razpis Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija – ostala društva…

PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šalovci za leto 2021

Sklep o začetku postopka Letni program športa Javni razpis Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija…

PREBERITE VEČ
PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA ZAVODA ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO ŠALOVCI

Odprt je javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Zavod za…

PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za leto 2021

Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije Javni razpis Vloga – UKREP…

PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šalovci za leto 2021

Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije Javni razpis Razpisna dokumentacija –…

PREBERITE VEČ
JAVNI POZIV k oddaji vlog za dodelitev nagrad dijakom in študentom v Občini Šalovci v letu 2021

Javni poziv Vloga in izjava vlagatelja Objava rezultatov

PREBERITE VEČ
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šalovci v letu 2021

Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije Javni razpis Razpisna dokumentacija PRILOGA…

PREBERITE VEČ
Povabilo k oddaji predlogov za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v Šalovcih

V Občini Šalovci bo v okviru rekonstrukcije državne ceste skozi Šalovce križišče pri…

PREBERITE VEČ
JAVNO NAZNANILO o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta

JAVNO NAZNANILO dop_osnutek_SD1_OPN_karte 5000 LEGENDA Opis sprememb Odlok_OPN_SD1_dopolnjen osnutek_s spremembami Odlok_OPN_SD1_dopolnjen osnutek_čistopis Seznam…

PREBERITE VEČ
Občina Šalovci objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Besedilo razpisa Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3_vloga Najemna pogodba Objava rezultatov –…

PREBERITE VEČ
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec« (M/Ž)

VIŠJI SVETOVALEC za področje računovodstva in financ v Občinski upravi Občine Šalovci Besedilo…

PREBERITE VEČ
Znani rezultati nagradnega natečaja za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v Šalovcih

Na javno povabilo k oddaji predlogov za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v…

PREBERITE VEČ
Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije Občine Šalovci ter njihove namestnike

Javni poziv_občinska volilna komisija Predlog za predsednika_člana občinske volilne komisije Izjava kandidata za…

PREBERITE VEČ
Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci ter njihove namestnike

Javni poziv_posebna občinska volilna komisija Predlog za predsednika_člana posebne občinske volilne komisije Izjava…

PREBERITE VEČ
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Besedilo razpisa Ponudba Podatki o ponudniku Vloga Vzorec najemne pogodbe  

PREBERITE VEČ