Javni razpisi in objave

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šalovci za leto 2023

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šalovci – gospodarska cona Šalovci

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šalovci v letu 2023

JAVNI POZIV k oddaji vlog za dodelitev nagrad dijakom in študentom v Občini Šalovci v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šalovci za leto 2023

Javni razpis o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci za leto 2023

Javni razpis za zbiranje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Šalovci

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci v letu 2023

Razpis za podelitev priznanj Občine Šalovci v letu 2023

Participativni proračun Občine Šalovci za leto 2023: Skupaj zmoremo več – sooblikujmo razvoj občine

1 2 3 4 5 8

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki