Obnova javnih poti v vasi Čepinci

Občina Šalovci je v okviru letnega načrta vzdrževanja in urejanja občinskih cest in javnih poti izvedla sanacijo enega odseka javnih poti v Čepincih. Gre za odsek javne poti JP620-632, ki je bil še neasfaltiran in se navezuje na lokalno oziroma občinsko cesto. Režijski obrat Občine Šalovci, ki je bil izvajalec del, je omenjeno javno pot v celoti asfaltiral v dolžini 202 metra. Vrednost del je znašala dobrih 11.000 evrov.