Novo kolesarsko počivališče v Domanjševcih

Novo kolesarsko počivališče v Domanjševcih

V Domanjševcih se je v sklopu Prekmurskega madžarskega vaškega programa postavilo kolesarsko počivališče. Projekt je bil financiran s strani BGA in PMSNS.

Domonkosfán, a Muravidéki magyar faluprogram keretében kerékpárpihenőhely került kialakításra. A projektet a BGA és a MMÖNK támogatta.