KUD Šalovci

KULTURNO- UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠALOVCI je bilo ustanovljeno leta 1974 na pobude učiteljice, gospe Vijole Varga in nekaterih drugih vaščanov. Prvo leto je imelo 38 članov in se je imenovalo Kulturno- prosvetno društvo Šalovci. Do leta 1978 je bila predsednica društva Vijola Varga, vodila pa je tudi dramsko skupino, ki je združevala predvsem mlade v vasi Šalovci. V okviru KPD je bila zelo aktivna Kino sekcija in nekatere druge skupine. Zelo tesno je bilo društvo povezano z mladinsko organizacijo v vasi.

Od leta 1979 do 1984 je delovanje društva skoraj popolnoma zamrlo zaradi bolezni in odselitve predsednice. Šele leta 1985, ko je vodenje društva prevzela učiteljica Vesna Obal, so v okviru tedaj že Kulturno- umetniškega društva začele delovati naslednje skupine, oziroma sekcije: ljudski pevci in godci, folklorna skupina, pevski zbor, sekcija žena ter knjižnica. V začetku so v folklorni skupini plesale le ženske, šele kasneje so se jim pridružili tudi moški. Ta skupina je že kmalu po ustanovitvi žela velike uspehe tako na občinskih kot tudi na območnih revijah. Veliko je bilo nastopanja tudi na raznih prireditvah doma, v okoliških vaseh in tudi v drugih republikah tedanje skupne države Jugoslavije. Najbolj odmevno je bilo gostovanje v Magliču leta 1987, kjer smo nastopali v televizijski oddaji »Znanje – imenovanje«.

Ko so v folklorni skupini plesale le ženske, niso imele pravih noš, ampak so si same nabavile potrebna oblačila. Šele leta 1986 smo nabavili prve prave noše po zamisli gospe Marije Rituper. Leta 1990 je bila za predsednico KUD Šalovci izvoljena Suzana Balek, ki društvo vodi še danes. Na dobri zapuščini smo nadaljevali z aktivnim delovanjem na več področjih. Sodelovali smo na vseh revijah folklornih skupin, gostovali v okoliških vaseh, prirejali veselice, prirejali in sodelovali smo na veselih večerih in koncertih, gostovali v raznih krajih Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške. Dolga leta smo sodelovali z Mešanim pevskim zborom Svoboda iz Trbovelj in občasno zabavali goste v Moravskih Toplicah.

KUD Šalovci je od leta 1996 do 2001 bilo poleg občine soorganizator dobrodelne prireditve »Pesem za upanje«. Dobiček je društvo namenilo otrokom s posebnimi potrebami v naši in tudi v drugih občinah. Del sredstev pa je bil namenjen za nakup dvigala v OŠ IV. V Murski Soboti.

Anketa

Na katerem področju si želite razvoj in dodatne vsebine v občini?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

07
Okt
2023

17. GRAJSKI BAZAR Z GORIČKIMI MEŠTRI

Objavljeno: 20 Sep 2023

Javni zavod Krajinski park Goričko v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše …