Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij

Na spodnji povezavi je javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022, med katerimi je tudi občina Šalovci, katera bo v 2021 izgradila Ekonomsko-poslovno cono Šalovci. V okviru EPC Šalovci so zato še posebej zanimive investicije, ki bi se iz tega razpisa lahko sofinancirale za:

  • vzpostavitev nove poslovne enote, ali
  • razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/