Tűzoltó egyesületek és a šalovci tűzoltószövetség

A községben a tűzoltóságnak gazdag és hosszú, immáron száz évre visszanyúló hagyománya van. A kezdetek 1910-be nyúlnak vissza, amikor Domonkosfán (Domanjševci) megalakult a község mai területének első tűzoltó egyesülete. Az önkéntes tűzoltó egyesületek néhány évvel az első világháború végét követően alakultak meg: Šalovcin 1924-ben, Markovcin és Veliki Dolencin 1927-ben, Budincin és Čepincin 1933-ban, az akkor még önálló Mali Dolenciben pedig 1935-ben.

Az egyesületek kiemelt figyelmet fordítottak a zászlókra és lobogókra, hiszen a tűzoltóság fejlesztése nagy szimbolikus jelentőséggel bír minden közösség számára: tevékenységük megerősítését és szélesebb körű társadalmi elismerését jelenti. Az új műszaki berendezések átvétele is sajátos társadalmi eseménnyé vált.

Bár a tűzoltóság társadalmi szerepe napjainkra megváltozott, a tűzoltó egyesületek továbbra is a társadalmi élet jelentős alakítói a saját térségükben. Valamennyi tűzoltó egyesület megfelelő műszaki és szakmai képzettséggel rendelkezik, gondoskodnak a fiatalok szakképzéséről és bevonásáról a tűzoltóság soraiba, és részt vesznek tűzoltóversenyeken. Ugyanakkor térségünk negatív demográfiai tendenciáinak következményei a tűzoltóságot is érintik, csökken a tagságuk száma.

A ŠALOVCI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG BEMUTATÁSA

Köszöntjük az oldalon, melyen a Šalovci Tűzoltószövetség néhány sorban bemutatkozik.

A Šalovci Tűzoltószövetséget 1999-ben alapították meg azzal a céllal, hogy Šalovci Község önkéntes tűzoltó egyesületei valamiféle egységbe szerveződjenek. A Šalovci Tűzoltószövetség egyrészt a Szövetség tagjai feletti valamiféle fölérendelt szervezet, másrészt megállapodás szerint átveszi az egyes közös feladatokat, és azokat a feladatokat, amelyeket A tűzoltóságokról szóló törvény és Az önkéntes tűzoltók szolgálatáról szóló szabályok előírnak. A Šalovci Tűzoltószövetségnek tagja Šalovci Község minden önkéntes tűzoltó egyesülete. Ezek a következő településeken működnek: Budinci, Čepinci, Dolenci, Domonkosfa, Markovci és Šalovci.

A Šalovci Tűzoltószövetség működésének a céljai:

  • gondoskodni az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak a szervezettségéről, szakmai képzettségéről és összehangolt fejlődéséről, így biztosítva a község hatékony tűzbiztonságát,
  • gondoskodni a tűzoltóegységek felszereléséről az előírt kritériumoknak megfelelően,
  • az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai és a helyi lakosok közötti kapcsolat megteremtése azon a területen, ahol a Šalovci Tűzoltószövetség működik,
  • gondoskodni a tűzoltóság történetének, a tűzoltók értékrendjének és hagyományainak a megőrzéséről, tiszteletben tartva a tagok egyéniségét, az emberek közötti jó kapcsolatot, mint a társadalmi élet fontos értékét,
  • elvégezni a tűzoltósági feladatokat, melyek a közérdeket szolgálják és humanitárius természetűek.

A Tűzoltószövetségnél igyekszünk különféle továbbképzéseket szervezni operatív tűzoltóink számára, amelyek vagy e tagok szakmai előrelépését vagy a különféle speciális oktatást szolgálják. Az éves munkaprogram keretében minden évben sok tevékenységet tervezünk be, amelyek megvalósítása egész évben folyik.

Markovcin, a plébániatemplomban a szlovén tűzoltók védőszentje tiszteletére májusban megrendezett Flórián-nap immáron hagyományosnak számít. A Flórián-napon a Šalovci Tűzoltószövetség tagjai mellett részt vettek a Gornji Petrovci és a Hodos (Hodoš) tűzoltószövetségeinek a tűzoltói, illetve a szomszédos Magyarországról és Ausztriából érkező tűzoltó barátaink is. Minden évben több mint száz tűzoltó gyűlik itt össze, a markovci templom teljesen megtelik.

Májusban és júniusban általában sor kerül a Šalovci Tűzoltószövetség tűzoltó egyesületeinek szemléjére és versenyére. Az utóbbi időben a versenyeken a tagság egységein kívül részt vesznek a tagszervezetek női rajai és egyre nagyobb számban jönnek el a legfiatalabbak – a cserkészek, illetve ifjúsági tagok rajai is. A Šalovci Tűzoltó Szövetség különösen nagy örömére szolgál, hogy tagszervezetei úgy gondolkodnak, hogy a fiatalokon áll a világ.

2019 júliusában rendeztük meg az első ifjúsági tűzoltótábort, ami rendkívül népszerű volt. A tábor alatt elsősorban az önkéntes tűzoltók munkáját és hivatását mutattuk be, illetve kihasználva a szép időjárást, különféle játékokat szerveztünk. A tábor kivitelezése a gyermekek legnagyobb örömére rendkívül magas színvonalon történt. A tábort minden évben meg fogjuk szervezni.

Az október a tűzbiztonság hónapja, amit a Šalovci Tűzoltószövetség tűzoltói arra használnak ki, hogy a Šalovci Tűzoltószövetség szintjén operatív gyakorlatot tartsanak, melynek során ellenőrizzük operatív tagjaink képzettségét, illetve a tűzoltó-felszerelést és a tűzoltójárműveket is. Októberben intenzívebb együttműködést folytatunk a Šalovci Általános Iskolával is, ahol látogatást teszünk a gyerekeknél, akiknek művészeti versenyt is szervezünk. A diákok által készített legjobb rajzokat a Šalovci Tűzoltószövetség tűzoltónaptárában mutatjuk be.

A téli és az őszi hónapokban elsősorban a szomszédos Gornji Petrovci és Hodos (Hodoš) Tűzoltószövetségekkel közösen szervezünk tanfolyamokat, így képezve fiatal és idősebb tűzoltóinkat, hogy minél magasabb rendfokozatot szerezhessenek. Meggyőződésünk szerint ugyanis csak a képzett és képesített tűzoltó képes megfelelően felvenni a harcot a tűzzel, illetve az egyéb természeti és technikai balesetekkel.

Végül engedjék meg, hogy a „SEGÍTSÉGRE FEL” tűzoltói köszöntéssel köszönjek el.

Gašpar Uroš, Šalovci Tűzoltószövetség elnöke

Felmérés

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Betöltés ... Betöltés ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki