EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020

Občina Šalovci se je odločila, da bo sodelovala pri izvedbi letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki sicer poteka od 16. do 22. septembra. Poglavitni cilj je osveščati prebivalstvo o pomenu rabe trajnostnih načinov mobilnosti.

Vse občane vabimo, da se dogodkov udeležite v čim večjem številu.

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo.

info@care4climate.si
www.care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.