Komisije in odbori

Komisija za nagrade in priznanja

g. Črnko Jožef, predsednik g. Kučan Bojan g. Gubič Albin Pristojnosti komisije določa…

PREBERITE VEČ
Komisija za narodnostna vprašanja

g. Orban Dušan, predsednik g. Škaper Vendel g. Lainščak Drago Pristojnosti komisije določa…

PREBERITE VEČ
Komisija za statutarna in pravna vprašanja

ga. Madžarič Karla, predsednica ga. Šebök Alenka g. Orban Dušan Pristojnosti komisije določa…

PREBERITE VEČ
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja

g. Svetec Tomaž, predsednik g. Kalamar Štefan g. Karoly Karel g. Črnko Jožef…

PREBERITE VEČ
Odbor za družbene dejavnosti

g. Kučan Bojan, predsednik ga. Kalamar Mihaela ga. Unger Metka ga. Madžarič Karla…

PREBERITE VEČ
Odbor za proračun in finance ter občinsko premoženje

g. Gubič Albin, predsednik g. Lainščak Drago g. Kučan Bojan g. Orban Dušan…

PREBERITE VEČ
Odbor za gospodarstvo, turizem, varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

g. Lainščak Drago, predsednik ga. Rac Valerija g. Bedič Janez g. Črnko Jožef…

PREBERITE VEČ
Uredniški odbor javnega glasila Občine Šalovci – Severovzhodnik

ga. Kalamr Mihaela, odgovorna urednica g. Verbai Marta, urednica g. Črnko Jožef ga.…

PREBERITE VEČ
Vaški odbori

Vaške odbore imajo naslednje vasi:

PREBERITE VEČ
Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Šalovci

Člani komisije so: Kučan Bojan, Šalovci 161 (predsednik) Svetec Tomaž, Dolenci 25 Lainščak…

PREBERITE VEČ