Na spodnji povezavi je objava razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022, kamor sodi tudi občina Šalovci, katera bo v 2021 izgradila novo Ekonomsko-poslovno cono. Razpis je zato še posebej primeren za

  • vzpostavitev nove poslovne enote ali
  • razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

ki bi delovala znotraj EPC Šalovci.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/